Werken bij HoistTec Staal

HoistTec Staal b.v.
Campagneweg 32
4762 RM Zevenbergen
T. 0168 - 33.21.21
F. 0168 - 33.21.20
info@hoisttec.nl

Muurkopontwerp met aantoonbare brandwerendheid

ONTWIKKELD DOOR ORONA, EFECTIS EN HOISTTEC STAAL

Sinds kort is er een muurkop beschikbaar met een aantoonbare brandwerendheid van 60 minuten. Bijzonder bij dit product is dat het is ontwikkeld door drie samenwerkende partijen en dat het beschikbaar is voor de hele liftenbranche.

Een muurkop, de permanente verbinding tussen de schachtmuur en het liftschachtdeurkozijn, is over het algemeen uitgevoerd in staal of roestvaststaal. Om brandoverslag of branddoorslag via de liftschacht te voorkomen, moeten niet alleen liftschachtdeuren, maar ook deze muurkoppen 60 minuten brandwerend zijn. Voor liftdeuren is dit eenvoudig aantoonbaar, voor muurkoppen tot voor kort niet.

In dit artikel geven Orona Nederland, Hoisttec Staal en Efectis inzicht in de achtergronden bij en voordelen van het door hen gezamenlijk ontwikkelde productie- en montagesysteem voor muurkoppen, waarvan de brandwerendheid gegarandeerd wordt door Efectis. Mits producent en installateur zich aan de spelregels houden. We spreken hiervoor met Ko Legez, technisch adjunct directeur bij Orona Nederland, Frans van der Linde, directeur van Hoisttec Staal en Piet Ram, projectleider inspecties en CE-markering bij Efectis. "Voor zover ons bekend, is dit de eerste keer dat partijen de handen hiervoor in elkaar hebben geslagen", aldus Legez.

Prototype brandwerende muurkopoplossing

En zo ziet het er dan uit in de praktijk: een prototype van de muurkopoplossing. Weliswaar iets duurder dan een gewone muurkop, maar kosten voor het inhuren van externe 'brandexperts' en het aanbrengen van brandwerende oplossingen achteraf worden voorkomen.

Brandwerendheid - huidige situatie

In het gesprek gaan we eerst in op brandwerendheid in het algemeen en op de huidige situatie. Ram licht toe dat er minimaal een garantie voor brandoverslag en branddoorslag geldt van 60 minuten voor liften, van de hal naar de liftschacht. "Vooral (semi-)overheidsorganisaties zijn erop 'gebrand' dat brandwerendheid goed is afgedekt. Veel gebouweigenaren willen namelijk kunnen aantonen dat ze er alles aan hebben gedaan om de brandveiligheid in hun gebouw te garanderen. De brandwerendheid van liftdeuren is al goed afgedekt, via een certificatieproces op basis van de norm EN 81-58." In het bij deze norm behorende certificaat staat ook een aantal randvoorwaarden, zoals toleranties voor de ruimte tussen het schachtdeurkozijn en de muur (het bouwkundige gedeelte)."

Piet Ram - Efectis

Piet Ram, projectleider inspecties en CE-markering bij Efectis: "De brandwerendheid van liftdeuren is al goed afgedekt, via een certificatieproces op basis van de norm EN 81-58. Mooi dat er nu iets vergelijkbaars is voor de muurkoppen."

"Deze ruimtes worden in Nederland vaak afgedekt met muurkoppen", aldus Legez. "Maar voor het aantoonbaar maken van de brandwerendheid van deze muurkoppen was tot nu toe nog geen écht goede oplossing. Vaak schakelen gebouweigenaren 'brandexperts' in om hierover te adviseren. Het probleem hierbij is echter dat deze experts vaak een eigen interpretatie hebben van hoe een muurkop het beste voldoende brandvertragend kan worden gemaakt. In veel gevallen leidt dat tot het achteraf door de liftleverancier handmatig aanbrengen van isolatiematerialen. Lastig, inefficiënt en kostbaar." 

De oplossing

Legez vervolgt: "We wilden dit probleem, waar alle liftinstallateurs mee te maken hebben, graag voorkomen in de toekomst. Vandaar dat we hebben gezocht naar een oplossing hiervoor, die efficiënt, esthetisch verantwoord en uiteindelijk ook minder duur is. Omdat je het vooraf regelt en niet achteraf. In overleg met Efectis hebben we samen met Hoisttec Staal een muurkop ontwikkeld die 60 minuten brandwerend is. Deze vormt een permanente stalen verbinding tussen de bouwkundige muur en het schachtdeurkozijn, die toe te passen is bij verschillende 'spleetgroottes' tussen het schachtdeurkozijn en de betonnen schachtwand, die ook niet los kan komen of krom kan trekken bij warmte of brand." Van der Linde vult aan dat de ontwikkelde muurkop op zich geen rocket science' is, maar waarschijnlijk wél voldoet aan een grote behoefte. "We krijgen als Hoisttec Staal al jaren vragen van liftenbedrijven over oplossingen voor gegarandeerde brandwerendheid van muurkoppen. Nu kunnen we die bieden."

Ko Legez - Orona Nederland

Ko Legez, technisch adjunct directeur bij Orona Nederland: "Deze muurkopoplossing is weliswaar iets duurder dan een gewone muurkop, maar voorkomt kosten achteraf. De 'total cost of installation' zijn hierdoor dus lager."

Testresultaten

Efectis heeft het prototype van deze oplossing beoordeeld, goedgekeurd en daarbij ook gekeken naar de speciale clips waarmee de muurkop wordt bevestigd. Alle bevindingen zijn vastgelegd in een technisch rapport, waarin ook foto's van het prototype zijn opgenomen. Ook staat in dit rapport dat, bij toepassing van deze oplossing en mits deze op de juiste wijze wordt gemonteerd, een brandwerendheid van 60 minuten of meer geldt. Het is dus, volgens de geïnterviewden, niet meer nodig om dan nog ander brandwerendheidsmateriaal aan de binnenzijde van de muurkoppen aan te brengen. Op onze vraag waarom geen certificaat voor dit nieuw ontwikkelde product is afgegeven, licht Ram toe: "Een certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur, wat inhoudt dat je een product regelmatig opnieuw moet laten certificeren. Het technische rapport over dit product, waarin ook de toepassingsvoorwaarden zijn opgenomen om de benoemde brandwerendheid te realiseren, is onbeperkt geldig. Zolang het product niet is gewijzigd of de omgeving (bouwkundige aansluiting) is veranderd."

Efectis - Het voormalige TNO-centrum voor brandveiligheid

Efectis (het voormalige TNO-centrum voor brandveiligheid) houdt zich bezig met het testen van materiaal- en constructiegedrag bij brand en voert hiervoor op haar locatie in Bleiswijk testen uit.

Vrij beschikbaar

Van der Linde geeft aan dat Orona niet het exclusieve verkooprecht op de muurkopoplossing heeft, maar dat dit product voor de gehele liftenbranche beschikbaar is en door Hoisttec Staal geproduceerd kan worden. Voor nieuwbouwliften, maar ook voor liften die worden gerenoveerd of gemoderniseerd. Legez bevestigt dit en vult aan: "Deze muurkopoplossing is weliswaar iets duurder dan een gewone muurkop, maar voorkomt kosten voor het inhuren van externe 'brandexperts' en het aanbrengen van brandwerende oplossingen achteraf. De 'total cost of installation' zijn hierdoor dus lager. En het ziet er nog mooi uit ook."

Frans van der Linde - HoistTec Staal

Frans van der Linde, directeur van Hoisttec Staal: "We krijgen al jaren vragen over oplossingen voor gegarandeerde brandwerendheid van muurkoppen. Nu kunnen we die bieden."

Bron: Liftinstituut Magazine. September 2014.